ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner Arter Bypass Cerrahisinden Sonra Görülen İleti Bozuklukları
Ertan ONURSAL, Emin TİRELİ, T. ELMACI, Mesut ŞİŞMANOĞLU, Enver DAYIOĞLU, Cemil BARLAS
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
Koroner arter bypass cerrahisinden (CABG) sonra görülen ileti bozukluklarına %4-34 arasında değişen bir sıklıkta rastlanmaktadır. Ameliyat esnasındaki cerrahi teknik farklılıklarının yanında spesifik damar lezyonlarının da bu ileti bozukluklarının ortaya çıkmasında etken olabildiği ileri sürülmektedir.

Son bir yıl içinde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı'nda koroner arter bypass cerrahisi uygulanan hastalar arasından rastgele seçilen 100 hastada koroner arter patolojisi ile ameliyat sonrası ileti bozukluğu arasındaki ilişkiyi araştırdık. Bu araştırmada; Mosseri ve arkadaşlarının(6) 1. septal arterdeki patolojiye göre yaptıkları sınıflama temel alınmıştır. Elde edilen sonuçlara göre septal arterin kanlanması ile ameliyat sonrası blok insidansı arasındaki ilişkinin anlamlı olduğu (p<0.001) bulunmuştur.

Viewed : 12779
Downloaded : 2414