ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kist hidatiğin nadir bir yerleşimi: Kosta destrüksiyonlu asemptomatik bir olgu
Erdal Yekeler1, Metin Akgün2
1Department of Thoracic Surgery, Palandöken State Hospital, Erzurum
2Department of Chest Diseases, Medicine Faculty of Atatürk University, Erzurum
Akciğer grafisinde tesadüfen plevral tabanlı kitle tespit edilen 57 yaşındaki hasta kliniğimize başvurdu. Göğüs tomografisinde sol altıncı kot trasesi boyunca uzanan ve altıncı kotu destrükte eden kitle lezyon tespit edildi. Sol arka-yan torakotomi yapılarak kitle rezeke edildi. Ameliyat sonrası kitlenin kapsülü açıldığında kız veziküller görüldü. Bu yazıda kist hidatik hastalığında çok nadir ve asemptomatik seyreden kot kist hidatiğinin cerrahi tedavisi sunuldu.
Keywords : Asemptomatik; kosta destrüksiyonu; kist hidatik; cerrahi
Viewed : 9388
Downloaded : 2143