ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sternum primer tüberkülozu: Olgu sunumu
Şevval Eren, Alper Avcı
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Diyarbakır
Kemik-eklem sistemi tüberkülozu, oldukça nadirdir. Pulmoner tüberküloz hastaların çoğunluğunda primer kaynağı oluşturmaktadır. Tüberkülozun sternumda primer olarak görülmesi ise literatürde az sayıda bildirilmiştir. Bu yazıda göğüs ağrısı ve göğüs duvarında kitle yakınması ile kliniğimize başvuran, 64 yaşında bayan hasta sunuldu. Hastanın tedavisi sternum rezeksiyonu ve göğüs duvar rekonstrüksiyonu ile yapıldı.
Keywords : Pektoral kaslar; sternum; tüberküloz
Viewed : 18274
Downloaded : 2918