ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akut solunum sıkıntısı sendromu
Erdoğan Kunter1, Turgut Işıtmangil2
1GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kliniği, İstanbul
2GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul
Akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS) ve onun daha az ciddi formu olan akut akciğer hasarı (AAH) 1960’lı yıllardan beri değişik isim ve tanımlar altında bilinmektedir. Sendromun etyopatogenezi geniş şekilde araştırılmıştır, ancak tıptaki gelişmelere rağmen tedavi seçenekleri ve prognozun hala iyileştirilmeye ihtiyacı vardır. Tedavi girişimlerinin temelini mekanik ventilasyon oluşturmakta olup, yeni modlar ve ventilasyon stratejileri umut vaad etmektedir. Maalesef mevcut farmakolojik ajanların hiçbirinin mortaliteyi azalttığı gösterilmemiştir. Ancak bazı belirli hasta altgruplarıyla yapılan çalışmalar kişiselleştirilmiş tedavi seçeneklerinin genelleyici yaklaşıma göre daha iyi sonuçlar ortaya koyacağını göstermektedir.
Keywords : Akut solunum sıkıntısı sendromu; akut akciğer hasarı; mekanik ventilasyon; nitrik oksit; steroid
Viewed : 49559
Downloaded : 5777