ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Deneysel iskemi reperfüzyon modelinde, etil pirüvat uygulamasının sonuçları
İslam Kaklıkkaya1, Ümit Menteşe1, İsmail Koramaz1, Gökalp Altun1, Ahmet Menteşe2, Yavuz Çakıroğlu1, Fahri Özcan1
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahi Anabilim Dalı, Trabzon
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biokimya Anabilim Dalı, Trabzon
Amaç: Bu çalışmada, deneysel iskemi-reperfüzyon (I/R) modelinde kullanılan etil pirüvat uygulamasının kan ve doku örneklerindeki malondialdehit (MDA) seviyeleri ve etkileri belirlendi.

Çalışma planı: Otuz iki Spraque Dawley cinsi 200-250 g ağırlığında dişi sıçan, sekizerli dört gruba ayrıldı. Gruplar sırasıyla grup 1; sham grubu, grup 2; etil pirüvat verilen sham grubu, grup 3; I/R grubu (kontrol grubu), grup 4; etil pirüvat verilen I/R grubu (çalışma grubu) idi. İskemi-reperfüzyon gruplarında üç saat iskemi ve iki saat reperfüzyon uygulandı. Deney başlangıcından beş saat sonra her bir gruptaki sıçanlar sakrifiye edildi, kan ve akciğer doku örnekleri alındı, MDA seviyeleri ölçüldü.

Bulgular: Plazma MDA seviyeleri ve akciğer dokusu MDA seviyeleri grup 4’te, grup 3’e göre anlamlı derecede düşük bulundu (sırasıyla, p=0.016 ve p=0.039).

Sonuç: Sonuçlarımız, etil pirüvatın, iskemi ve reperfüzyon sonucu oluşan akciğer hasarına karşı koruyucu etkisi olduğunu desteklemektedir. Etil pirüvatın klinik tedavide kullanımı için farklı dozlarda ve daha farklı iskemi ve reperfüzyon sürelerinde çeşitli organ (akciğer, böbrek, karaciğer, kalp gibi) hasarları üzerlerine olan etkileri ile ilgili ileri deneysel ve klinik çalışmaların yapılması önerilmektedir.

Keywords : Hayvan deneyi; etil pirüvat; iskemi reperfüzyon hasarı; malondialdehit; 2-oxopropionat
Viewed : 16448
Downloaded : 3276