ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Ailesel homozigot hiperkolesterolemili bir hastada “no-touch” teknikle yapılan full arteryel revaskülarizasyon
Özer Selimoğlu, Murat Başaran, Eylül Kafalı, Noyan Temuçin Oğuş
Department of Cardiovascular Surgery, Göztepe Şafak Hospital, İstanbul
Ailesel homozigot hiperkolesterolemi oldukça nadir bir patoloji olmasına karşın ciddi kalp hastalıkları ile birlikte bulunabilir. Bu patoloji yüksek kolesterol plazma düzeyleri ve aterosklerozun hızlanmasına bağlı olarak ciltte ksantoma tarzı lezyonlar, erken koroner arter hastalığı ve aterosklerotik aort oluşmasına neden olmaktadır. Bu hastalara erken yaşta koroner arter bypass greftleme ameliyatları gerekebilmektedir. Bu yazıda çıkan aortta ciddi ateroskleroz nedeniyle “no-touch” yöntemi ile başarılı bir koroner arter bypass greftleme ameliyatı yapılan ailesel homozigot hiperkolesterolemili 22 yaşında kadın hasta sunuldu. “No-touch” tekniği ile yapılan full arteryel revaskülarizasyon sistemik embolizasyon riskini önlenmekte ve uzun dönem greft açıklığı sağlamaktadır.
Keywords : Aterosklerotik çıkan aort; koroner arter bypass greftleme ameliyatı; ailesel homozigot hiperkolesterolemi
Viewed : 9645
Downloaded : 2150