ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Açık pompa koroner arter bypass cerrahisi sonrası gelişen masif pulmoner embolinin tedavisi: Olgu sunumu
Ali Rıza Cenal1, Cenk Tataroğlu2, Hayrettin Tekümit1, Kemal Uzun1, Esat Akıncı1
1Department of Cardiovascular Surgery, Avrupa Şafak Hospital, İstanbul
2Department of Cardiovascular Surgery, Medicine Faculty of Düzce University, Düzce
Kırk beş yaşında kadın hastada dört-damar koroner arter bypass greftleme ameliyatından bir hafta sonra masif pulmoner emboli gelişti. Ekokardiyografi ile pulmoner emboli doğrulandıktan sonra hasta acil olarak bir saat içinde pulmoner embolektomi ameliyatına alındı ve longitudinal pulmoner arteriyotomi yapılarak büyük miktarda pıhtı çıkarıldı. Ameliyat sırası yapılan transözofageal ekokardiyografide sağ atriyum veya sağ ventrikülde pıhtıya ait herhangi bir iz tespit edilmedi. Hasta sorunsuz olarak taburcu edildi ve 3. ay kontrolünde derin ven trombozu ya da pulmoner hipertansiyon gelişmediği gözlendi.
Keywords : Koroner arter bypass cerrahisi; ekokardiografi; pulmoner emboli
Viewed : 9991
Downloaded : 2246