ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Torakoabdominal Aorta Cerrahisinde Paraplejiden Korunma
Kubilay DÖŞEYEN, Atalay METE, Abid DEMİRCAN, Erol IŞIN
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Antalya
Torakoabdominal aorta cerrahisinde klemp uygulanmasına bağlı olarak gelişen parapleji postoperatif dönemde görülebilen en önemli komplikasyonlardan birisidir.

Bu komplikasyonun oluşmaması için cerrahlar çeşitli önlemler almaktadırlar. Yöntemlerin hiçbiri tek başına sorunu tamamen çözememektedir. Çalışmamızın amacı, kullanılan yöntemlerin etkinliğini karşılaştırmaktadır.

Sekiz melez köpek üzerinde, üç aşamada yaptğımız çalışmada, intraoperatif "somatosensory evoked potential" izlenerek iskemiden korunma yöntemlerinin etkinlikleri karşılaştırıldı. Kros klemp süresince şant kullanılması ve kritik radiküler arterlerin ameliyat sırasında perfüze edilerek grefte reimplantasyonunun iskemiden korunmada en etkin metod olduğu sonucuna varıldı.

Viewed : 11118
Downloaded : 2321