ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Anormal seyreden koroner arter anomalisinde Fallot tetralojisinin cerrahi tedavisi
Mehmet Balkanay, Ercan Eren, Mehmet Erdem Toker, Adil Polat, Cüneyt Keleş, Mustafa Güler, Cevat Yakut
Department of Cardiovascular Surgery, Kartal Heart Education and Research Hospital, İstanbul
Fallot tetralojisinde cerrahi olarak önemli koroner arter anomalilerine seyrek olarak rastlanabilir. En sık rastlanan anomali, sol ön inen koroner arterin anormal olarak sağ koroner arterden çıkıp sağ ventrikül çıkım yolunu çaprazlayarak seyretmesidir. Koroner anomalisi olan Fallot tetralojisinin onarımı için birçok farklı teknik tanımlanmıştır. Biz yedi yaşındaki erkek çocukta, sol ön inen koroner artere zarar vermeden sağ ventrikül çıkım yolu darlığını hafifletecek şekilde sağ ventrikül çıkım yolunu çaprazlayarak sol ön inen koroner arterin gidişinin distaline paralel tek bir sağ ventrikülotomi uyguladık. Paralel ventrikülotomi uygulanarak bir perikard yama ile pulmoner anulus genişletildi ve hasta sorunsuz olarak taburcu edildi. Bizim tekniğimizin, anormal koroner arterin ameliyat boyunca intakt tutulması, sağ ventrikül çıkım yolu darlığının kolay ve yeterli şekilde giderilmesi, koroner artere herhangi bir zarar vermeden transanüler yamanın uygulanması, sağ ventrikülotominin lineer şekilde kapatılması sonucunda koroner arterin trasesi boyunca herhangi bir çekilmenin olmaması ve herhangi bir konduitin veya kapağın kullanılmaması gibi avantajları vardır.
Keywords : Koroner anjiyografi; takip; Fallot tetralojisi/ komplikasyon/radyografi/cerrahi
Viewed : 13092
Downloaded : 2448