ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akut kardiyojenik pulmoner ödem tedavisinde noninvazif mekanik ventilasyon
Akın Kaya, Aydın Çiledağ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
Akut kardiyojenik pulmoner ödem (AKPÖ), endotrakeal entübasyon ve invazif mekanik ventilasyon gereksinimin gelişebildiği, solunum yetmezliğinin sık bir nedenidir. Noninvazif mekanik ventilasyon (NİMV) AKP֒lü hastalarda entübasyon oranlarını ve böylece endotrakeal entübasyon ile ilişkili komplikasyonları azaltabilir. Akut kardiyojenik pulmoner ödem tedavisinde NİMV’nin etkinliğini değerlendiren gittikçe artan sayıda çalışma bulunmaktadır ve NİMV’nin fizyolojik parametreleri hızla düzelttiği, endotrakeal entübasyon ve mortaliteyi azalttığı gösterilmiştir. Noninvazif mekanik ventilasyonun AKPÖ tedavisinde uygulanan başlıca iki modu bulunmaktadır: sürekli pozitif havayolu basıncı (CPAP) ve noninvazif basınç destekli ventilasyon veya bilevel pozitif havayolu basıncı (BİPAP). Hem CPAP hem de BİPAP’ın iyi tolere edildiği ve ciddi yan etkiye neden olmadıkları gösterilmiştir.
Keywords : Kardiyojenik pulmoner ödem; mekanik ventilasyon; noninvazif
Viewed : 15914
Downloaded : 5375