ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İnternal meme arteri çıkarılırken plevranın açılması tamponad riskini azaltır mı?
Ali Rıza Cenal1, Hayrettin Tekümit1, Cenk Tataroğlu1, Kemal Uzun1, Adil Polat2, Esat Akıncı1
1Department of Cardiovascular Surgery, Avrupa Şafak Hospital, İstanbul
2Department of Cardiovascular Surgery, Bağcılar Training and Research Hospital, İstanbul
Amaç: Bu çalışmada plevranın açılmasının erken ameliyat sonrası kanama veya kardiyak tamponad gelişimi sıklığı üzerindeki etkisi incelendi.

Çalışma planı: Ocak 2007 - Eylül 2009 tarihleri arasında kliniğimizde koroner arter bypass greftleme (KABG) ameliyatı uygulanan toplam 2110 hastanın klinik verileri plevranın açılması ve tamponad gelişimi açısından geriye dönük olarak incelendi. Erken ameliyat sonrası kanama veya tamponad nedeniyle tekrar ameliyatına alınan 66 hasta (%3.1) tespit edildi.

Bulgular: Plevranın açıldığı (n=46) ve açılmadığı (n=20) hastalardaki acil revizyon (sırasıyla %2.9 ve %3.2; p=0.85) ve tamponad oranları (sırasıyla %1.8 ve %1.3; p=0.46) benzerdi. Kanama/tamponad nedeniyle erken tekrar ameliyatı uygulanması gereken hasta alt grubunda, plevrası açılmayan hastaların 12'sinde (%60), açılanların ise 18'inde (%39.1) tamponad vardı (p=0.178). Tamponad gelişimi toplam drenaj miktarında, tekrar ameliyatına kadar geçen sürede, mekanik ventilasyon süresinde ve inotropik ajan kullanımındaki artışla ilişkiliydi.

Sonuç: Koroner arter bypass greftleme sırasında internal meme arterinin çıkarılması için plevranın açılması tamponad sıklığını azaltmamaktadır. Daha büyük çalışmalara ihtiyaç duyulmasına karşın, KABG hastalarının çoğunda plevranın korunması tercih edilecek seçenek olabilir.

Keywords : Koroner arter bypass greftleme; internal mamariyal arter çıkarılması; plevra korunması; plevra açılması; tamponad
Viewed : 10299
Downloaded : 2439