ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akut miyokardiyal infarktın mekanik komplikasyonları: Ekokardiyografik görüntülemeler
Shi-Min Yuan1, 2, Hua Jing1, Jacob Lavee2
1Department of Cardiothoracic Surgery, Jinling Hospital, School of Clinical Medicine, Nanjing University, Jiangsu Province, China
2Department of Cardiac and Thoracic Surgery, The Chaim Sheba Medical Center, Tel Hashomer, Israel
Amaç: Özellikle ekokardiyografik değerlendirmelerle elde edilenler olmak üzere, literatürde bildirilen klinik deneyimlerin çoğunluğu sporadik olgularla sınırlıdır.

Çalışma planı: Ocak 2004 ile Temmuz 2008 arasında 19 hasta (9 erkek, 10 kadın; ort. yaş 71.7±8.2 yıl; dağılım 56-91 yıl) akut miyokard infarktüsünün mekanik komplikasyonlarının cerrahi tedavisi için kliniğimize sevk edildi. Sekiz hastada (%42.1) serbest duvar rüptürü (SDR) var idi. Bu hastalardan birinde SDR, planlanmış bir koroner arter bypass greftleme ameliyatında anestezinin ardından ameliyat masasında boyama işlemi gerçekleştirilmeden önce gelişti. Hastaların beşinde (%26.3) papiller kas rüptürü, beşinde (%26.3) ventriküler septal rüptür (VSR) ve birinde (%5.3) çift yapı rüptürü (VSR + SDR) var idi.

Bulgular: Sekiz SDR hastasının yedisinin ekokardiyografik verileri toplandı. Bu mekanik komplikasyonların başlangıcında, ekokardiyografide altı hastada (%85.7) perikardiyal tamponad, bir hastada (%14.3) ise orta dereceli perikardiyal efüzyon görüldü. Ekokardiyografide posteromediyal papiller kas rüptürü olan dört hastanın tümünde posteriyor mitral yaprakçık sallanması tespit edildi. Sallanan mitral kapaktan geçen kan akışı iki hastada mozaik nitelikte idi ancak eksantrik değildi, iki hastada ise ne mozaik ne de eksantrik nitelikte idi. Tam papiller kas rüptürü olan hastanın sol atriyumunda rüptüre olmuş papiller kasın büyük ve düzensiz, papiller kas başının ise helezonik hareketler sergilediği görülebilmekte idi. Yalnızca bir anterolateral papiller kas rüptürü olan tek hastanın ekokardiyografisinde, eksantrik mozaik akışla birlikte anteriyor mitral yaprakçık sallanması tespit edildi. Beş ventriküler septal rüptürün dördü (%80) anteriyor duvarda idi, biri (%20) ise anterolateralde idi. Defekt ve şant akımı ekokardiyografide beş hastanın tümünde (%100) gözlemlendi. Bu hastaların ikisinde (%40) orta dereceli perikardiyal efüzyon vardı.

Sonuç: Ekokardiyografi, akut miyokard infarktüsünün mekanik komplikasyonlarının konum ve boyut açısından tanınabilmesi için güvenilir bir tanı aracıdır tedavi stratejisinin belirlenmesinde ve ameliyat sonrası takip konusunda çok büyük öneme sahiptir.

Keywords : Akut miyokardiyal infarkt; ekokardiyografi; mekanik komplikasyon
Viewed : 9142
Downloaded : 2615