ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kas koruyucu torakotomi avantajlı mı?
Ufuk Çobanoğlu1, Özcan Hız2, Mehmet Melek3, Yeşim Edirne3
1Departments of Thoracic Surgery, Medicine Faculty of Yüzüncü Yıl University, Van
2Departments of Physical Medicine and Rehabilitation, Medicine Faculty of Yüzüncü Yıl University, Van
3Departments of Pediatric Surgery, Medicine Faculty of Yüzüncü Yıl University, Van
Amaç: Bu çalışmada latismus dorsi ve serratus anterior kasları birlikte korunarak (KKT-L) ve serratus anterior kası tek başına korunarak yapılan kas koruyucu torokotomileri (KKT-S) birbirleri ile ve standart posterolateral torakotomiler (SPLT) ile avantaj ve dezavantajları açısından karşılaştırıldı.

Çalışma planı: Çalışmaya torakotomi endikasyonu olan 60 hasta (18 kadın, 42 erkek; ort. yaş 42.6±16.6 yıl; dağılım 15-72 yıl) alındı ve hastalar rasgele üç gruba ayrıldı. Gruplar torakotominin, omuz hareket açıklığına, kas güçlerine, akciğer fonksiyonlarına, ameliyat sonrası ağrı durumuna ve hastanede kalış süresine etkileri açısından karşılaştırıldı.

Bulgular: Omuz hareket açıklığı ve serratus anterior kas gücü SPLT grubunda diğer gruplara göre anlamlı derecede düşük idi. Latismus dorsi kas gücü KKT-L grubunda diğer gruplara göre anlamlı ölçüde daha iyi idi. Akciğer fonksiyon parametrelerinin 3. ve 7. günde KKT-L grubunda diğer gruplara göre anlamlı ölçüde daha iyi olduğu görüldü. Hastanede kalış süresi KKT-L grubunda diğer gruplara göre anlamlı ölçüde kısa idi.

Sonuç: Göğsün duvar kasları korunarak yapılan torakotomilerde solunum fonksiyonları daha erken düzelmekte, kasların kesilmesine bağlı olarak gelişen ameliyat sonrası komplikasyonlar azalmaktadır. Her ne kadar SPLT ve KKT-S ile elde edilen görüş alanı KKT-L'ye göre daha iyi olsa da KKT-L'nin sağlayacağı diğer avantajlar göz önünde tutularak acil durumlar dışında bütün torakotomilerin KKT-L ile başlatılmasını önermekteyiz.

Keywords : Kas koruyucu torakotomi; standart posterolateral torakotomi; vertikal torakotomi
Viewed : 9737
Downloaded : 2224