ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sağ üst lob akciğer kanserli rezeksiyon uygulanmış hastalarda tümörün ana bronşa yayılımının prognostik önemi
Ümit Aydoğmuş, Adalet Demir, Celalettin İbrahim Kocatürk, Mehmet Zeki Günlüoğlu, Yaşar Sönmezoğlu, Levent Cansever, Seyit İbrahim Dinçer, Mehmet Ali Bedirhan
Department of Thoracic Surgery, Yedikule Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İstanbul
Amaç: Küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) bulunan hastalarda sağ üst lob tümörlerinin ana bronşa yayılımın prognostik önemi araştırıldı.

Çalışma planı: 1998-2007 yılları arasında sağ üst lob KHDAK ameliyatı uygulanan 302 hastanın sonuçları geriye dönük olarak incelendi. pT2 veya pT3 tümörü tamamen çıkarılmış olan ve lenf nodu yayılımı bulunmayan 169 hasta analiz edildi. Hastalar üç gruba ayrıldı; pT2 (n=82), pT3 olup ana bronş invazyonu o lanlar (pT3-MB; n=41), ana bronş invazyonu bulunmayan pT3 olgular (n=46).

Bulgular: Beş yıllık sağkalım oranları pT3-MB'li hastalar için %36.7, pT2'li hastalar için %55.1 ve pT3 tümörlü hastalar için %50.7 (p=0.28) idi. Sağkalım pnömonektomi uygulanan hastalarda diğerlerine göre daha kötü idi (p<0.01). Hiler veya interlober N1 varlığının kötü prognoz için belirleyici olduğu bulundu (p<0.001).

Sonuç: Sağ üst lobu alınmış KHDAK-pT3-MB'li hastaların sağkalım olasılığı kötüdür. Bizim çalışmamız ekstralober N1'in sık görüldüğünü ve prognozu kötüleştirdiğini doğrulamıştır. Bu birliktelik ana bronşa T3 invazyonu bulunan hastalardaki kötü prognozun bir diğer nedeni olabilir.

Keywords : Adenokarsinom/patoloji/mortalite; karsinom, skuamöz hücre; pnömonektomi; prognoz; sağkalım analizi
Viewed : 7593
Downloaded : 1834