ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Ameliyat sonrası dönemde Hodgkin lenfoma tanısı konulan Marfan sendromlu bir olguda çıkan aort anevrizması ve supravalvüler aortik membran
Azman Ateş1, Bilgehan Erkut1, Yekta Gürlertop2, İbrahim Yekeler3
1Departments of Cardiovascular Surgery, Medicine Faculty of Atatürk University, Erzurum
2Departments of Cardiology, Medicine Faculty of Atatürk University, Erzurum
3Department of Cardiovascular Surgery, Siyami Ersek Training and Research Hospital, İstanbul
Kardiyovasküler hastalıklarla birlikte Hodgkin lenfoma varlığı genellikle nadir görülen bir durumdur. Bu yazıda çıkan aort anevrizması ve supravalvüler aortik membran tespit ettiğimiz Marfan sendromlu ve ameliyat sonrası dönemde Hodgkin lenfoma tanısı konulan 26 yaşındaki bir erkek olgu sunuldu. Hastaya yapılan ekokardiyografi incelemesinde bir çıkan aort anevrizması ve supravalvüler aortik ring varlığı saptandı. Bilgisayarlı tomografide çıkan aortta yaklaşık 9 cm'lik bir anevrizma tespit edildi. Hastaya etekli modifiye Bentall tekniği kullanılarak acil çıkan aort ve kök replasmanı yapıldı. Ameliyat sonrası izlem süresince herhangi bir sorun saptanmadı. Supraklaviküler lenfadenopati varlığı nedeniyle supraklaviküler bölgeden lenfoid doku biyopsisi alındı ve hastaya nodüler sklerozan t ip Hodgkin lenfoma t anısı konuldu. Hasta üç yıldır kemoterapi görmektedir ve ameliyattan üç yıl sonra yapılan değerlendirmede herhangi bir sorunu ve hastalık belirtisi olmadığı görüldü.
Keywords : Çıkan aort anevrizması; Hodgkin lenfoma; supravalvüler aortik membran
Viewed : 9762
Downloaded : 2902