ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Perikardiyal yama ile rekonstrükte edilen pulmoner kapağın çokkesitli bilgisayarlı tomografi ile kontrolü
Caner Arslan1, Bekir Kayhan1, Emir Cantürk1, Cengiz Erol2
1Departments of Cardiovascular Surgery, TDV 29 Mayıs Hospital, İstanbul
2Departments of Radiology, TDV 29 Mayıs Hospital, İstanbul
Yirmi dört yaşındaki dispneli bir kadın hastanın fizik muayenesinde sol parasternal sistolik ejeksiyon üfürümü saptandı. Transtorasik ekokardiyografi ve sineanjiyografide infundibüler valvüler pulmoner stenoz ve küçük bir subaortik ventriküler septal defekt saptandı. İnfundibüler rezeksiyon, perikard ile transanüler yama replasmanı ve perikardla pulmoner kapak rekonstrüksiyonu yapıldı. Yeni pulmoner kapak çokkesitli bilgisayarlı tomografi ile değerlendirildi.
Keywords : Kalp kapağı; bilgisayarlı tomografi; akciğer yetersizliği
Viewed : 6732
Downloaded : 1685