ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Addison hastalığı için uzun süreli steroid terapisi uygulanmasına bağlı olarak gelişen akut aort diseksiyonu
Mustafa Saçar, Ahmet Baltalarlı, Fahri Adalı, Bilgin Emrecan, Gökhan Önem
Department of Cardiovascular Surgery, Medicine Faculty of Pamukkale University, Denizli
On dokuz yaşında erkek hasta; iki günlük, ani başlangıçlı ve sırta yayılan göğüs ağrısı yakınması ile kliniğimize başvurdu. On yedi yıldır Addison hastalığı nedeniyle steroid tedavisi alan hastaya akut tip 2 aort diseksiyonu tanısı konuldu. Hastaya acil cerrahi tedavi olarak, sağ aksiller arter yoluyla hipotermik yarı seçici antegrad serebral perfüzyon kullanılarak kardiyopulmoner bypass altında Bentall işlemi uygulandı. Hasta ameliyat sonrası 11. günde tam iyileşmeyle taburcu edildi. Uzun süreli steroid tedavisi kan basıncında yükselmeye ve bunun sonucunda aort diseksiyonuna neden olabilir. Literatürde sistemik lupus eritamatozus, temporal arterit ve arterit sendromu gibi hastalıklarda uzun süreli steroid kullanımına bağlı aort diseksiyonu gelişen olgular olmasına rağmen Addison hastalığı ile aort diseksiyonu birlikteliğine ilişkin bildiriler çok nadirdir.
Keywords : Addison hastalığı; aort diseksiyonu; steroid tedavisi
Viewed : 14053
Downloaded : 3544