ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Mekanik prostetik aort kapağının masif infektif endokardit nedeniyle majör dehissensi: Olgu sunumu
Kerem Yay, Sertan Özyalçın, Adem İlkay Diken, Tulga Ulus, Kerem Vural
Department of Cardiovascular Surgery, Türkiye Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Ankara
İnfektif endokardit nedeniyle meydana gelen mekanik prostetik aort kapağı majör dehissensi oldukça morbid ve mortal bir seyre sahiptir. Ameliyat sonrası mortalite %20-30 civarındadır ve ameliyat sonrası dönemde hemoraji, serebral emboli ve sepsis gibi çeşitli tehlikeli komplikasyonlar gözlenebilir. Acil cerrahi ve medikal tedaviler daha iyi bir sonuç elde edebilmek için iletişim içinde olmalıdır.Masif infektif endokardite bağlı majör mekanik prostetik aort kapağı dehissensi olan 47 yaşındaki kadın hasta hemodinamik instabilite ve bozulma nedeniyle acil şartlarda ameliyat edilmiştir.
Keywords : Dehissens; infektif endokardit; prostetik aort kapağı
Viewed : 11439
Downloaded : 2213