ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Çocuk yaş grubunda nadir bir kardiyak tümör: Sağ atriyal miksoma
Adnan Taner Kurdal, Mazhar Eserdağ, İhsan İşkesen, Bekir Hayrettin Şirin
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa
Miksoma çocukluk çağında nadirdir ve sol atriyal yerleşiminin aksine sağ atriyumda oldukça nadir görülür. On dört yaşında erkek çocuk efor dispnesi ve taşikardi yakınmaları ile başvurdu. Transtorasik ekokardiyografide sağ atriyumda inferiyor vena kava ağzını tıkayan ve triküspit darlığına yol açan büyük bir miksoma tespit edildi. Kardiyopulmoner bypass sadece superiyor vena kava kanülüyle başlatıldı. İnferiyor vena kava, emboli riski dolayısıyla kardiyak arrest sonrası kanüle edildi. Atriyotomi yapılarak kitle bütünüyle çıkartıldı.
Keywords : Kalp tümörü; miksoma; triküspit kapak
Viewed : 10668
Downloaded : 2573