ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sol karotid-subklavyan bypass ve eş zamanlı aynı taraf karotid endarterektomi uygulaması
Şenol Gülmen, İlker Kiriş, Oktay Peker, Ahmet Öcal, Erkan Kuralay
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Isparta
Koroner subklavyan çalma sendromu oldukça nadir görülen klinik bir tablodur. Koroner subklavyan çalma sendromu ve ciddi karotid darlığı olan 65 yaşındaki erkek hastada eş zamanlı olarak sol karotid sol subklavyan safen ven bypass ve aynı taraf karotid endarterektomi uygulandı. Serebral ve miyokardiyal revaskülarizasyon sonrası hastanın genel durumunda belirgin bir düzelme saptandı.
Keywords : Karotid endarterektomi; karotid sol subklavyan bypass; koroner subklavyan çalma sendromu
Viewed : 10166
Downloaded : 2126