ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sağ pnömonektomi sonrası sol akciğere kama rezeksiyonu: Olgu sunumu
Ahmet Önen1, Aydın Şanlı1, Aydın Taşdöğen2, Gün Murat Eyüboğlu1, Hasan Hepağuşlar2, Volkan Karaçam1, Kadriye Banu Gökçen1, Nezih Özdemir1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir
Evre I skuamöz hücreli akciğer kanseri nedeniyle 12 yıl önce sağ pnömonektomi yapılan ve takibe alınan 67 yaşındaki erkek hastanın göğüs tomografilerinde sol akciğer alt lob superior segmentinde büyüyen 8 mm'lik nodül gözlendi. Florodeoksiglukoz-pozitron emisyon tomografisi (FDG-PET)'nde metabolik özellikte olmayan bir kitle görüldü. Evre I tümör olması üzerine, sol alt lob superior segmente kama rezeksiyonu uygulanmadan önce, sol alt lob oklüde edildi ve sol üst lob seçici şekilde ventile edildi. Nodülün histopatolojisinin müsinöz adenokarsinom olduğu bildirildi. Pnömonektomi sonrası karşı tarafta gelişen sekonder akciğer kanserinin klinik evre I hastalık olması ve kama rezeksiyonu ya da segmentektomiye uygun ve hastanın yeterli solunum rezervine sahip olması durumunda cerrahi rezeksiyon endikasyonu vardır.
Keywords : Adenokarsinom/cerrahi/mortalite; kanser, skuamöz hücre/cerrahi; pnömonektomi; spirometri
Viewed : 19928
Downloaded : 4721