ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Travma sonrası semptomatik hale gelen diyafram evantrasyonu
Göktürk Fındık, Koray Aydoğdu, Sadi Kaya
Atatürk Göğüs hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Ankara
Diyafram evantrasyonu, kas fibrillerinin atrofisi veya paralizisi sonucu gelişen anormal diyafram elevasyonudur. Sıklıkla asemptomatik seyreder ve tesadüfen tespit edilir. Çok nadiren acil cerrahi tedavi gerekir. On iki yıl önce ileus nedeniyle laparatomi geçirmiş olan 80 yaşında erkek hasta, şiddetli travma sonrası gelişen şiddetli dispne ve ortopne yakınması ile kliniğimize başvurdu. Hasta hemen ameliyata alınarak diyaframa plikasyon uygulandı. Diyaframatik evantrasyonlu hastaların takibi esnasında oluşabilecek travmalarda, hastada ciddi solunum sıkıntısı gelişebilir. Tedavisi diyaframın cerrahi olarak düzeltilmesidir.
Keywords : Diyafram evantrasyonu; cerrahi; travma
Viewed : 35458
Downloaded : 4900