ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kardiyovasküler cerrahi hastalarında ameliyat öncesi anemi
Sevil Özkan1, Mehmet Kaplan2, Özlem Tarçın1, Hatice Betül Erer3, Ahmet Yavuz Balcı2, İbrahim Yekeler2
1Departments of Internal Medicine, Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul
2Departments of Cardiovascular Surgery, Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul
3Departments of Cardiology, Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul
Anemi, kardiyovasküler cerrahi hastalarının ameliyat öncesi değerlendirmelerinde en sık şekilde karşılaşılan hematolojik sorundur. Ameliyat öncesi anemi kardiyak cerrahi uygulanan hastalarda mortalite ve morbidite artışı ile ilişkilidir. Ayrıca birçok risk ve yan etkisi olan ameliyat sırası kan transfüzyonunun en önemli belirleyicisidir. Bu nedenle ameliyat öncesi aneminin nedenini saptamak ve tedavi etmek ameliyat sonrasında ortaya çıkabilecek istenmeyen sonuçları ortadan kaldırabilir. Kardiyovasküler cerrahiden önce anemi tedavisi uygulanmasının, ameliyat sonrasında ortaya çıkan istenmeyen sonuçları ortadan kaldırıp kaldırmayacağının belirlenmesi için gelecekte bu konuda çalışmalar yapılması gerekmektedir.
Keywords : Anemi/etyoloji/tedavi; kan nakli; kardiyopulmoner bypass/yan etkiler; eşlik eden hastalık; koroner arter bypass/yöntem; enfeksiyon/etyoloji; ameliyat sonrası komplikasyonlar
Viewed : 18145
Downloaded : 2607