ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Amfizem tedavisinde endoskopik akciğer hacim küçültme işleminin rolü
Korkut Bostancı1, Ralf Eberhardt2
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
2Heidelberg Üniversitesi Thoraxklinik Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Bölümü, Heidelberg, Almanya
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, kronik hava yolu obstrüksiyonu ve hiperinflasyon ile karakterize bir grup akciğer hastalığıdır. Farmakolojik ve farmakolojik olmayan tedavi algoritmaları sunan kanıta dayalı tedavi yaklaşımı incelemeleri yayımlanmıştır. Son birkaç on yılda, özellikle amfizemli hastalar için olmak üzere, farmakolojik olmayan ek tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik birçok çalışma yapılmıştır. Üç farklı endoskopik hacim küçültme yöntemi umut vaat etmiştir ve heterojen amfizemli hastalar üzerinde yürütülen ileri faz klinik çalışmalara ulaşılmıştır. Bu üç yöntem, geri çevrilebilir hava yolu bloke etme tekniklerini, hava yolunu bloke etmeyen geri çevrilebilir teknikleri ve hava yolunu bloke etmeyen geri çevrilemeyen teknikleri içermektedir. Homojen hastalık için hava yolu bypass yolları oluşturulması araştırılmaktadır. Bu makale teknikler ve mevcut veriler konusunda bir genel bakış sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
Keywords : Endoskopik akciğer hacim küçültme; zorlu ekspiratuvar hacim; akciğer hastalıkları/obstrüktif/tedavi
Viewed : 42933
Downloaded : 6537