ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sol Ventrikül Anevrizmalarında Operasyon Riski ve Geç Dönem Sonuçları
Halim SONCUL, Ali YENER, Atilla SEZGİN, Velit HALİT, Serdar GÜNAYDIN, Ali ERSÖZ
Gazi Üniversitesi, Göğüs Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara
Gazi Üniversitesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı'nda Ocak 1988-Ekim 1991 tarihleri arasında iskemik kalp hastalığı nedeniyle ameliyat edilen toplam 220 hastanın 64'ünde (%29.1) sol ventrikül anevrizması saptandı. Bu hastalardan 20'sine yalnız anevrizmektomi, 44'üne ise anevrizmektomiyle birlikte koroner bypass ameliyatı uygulandı. Cerrahi mortalite %4.6 (3 hastada), geç mortalite ise %3.2 (2 hasta) olarak belirlendi. Ortalama 17.2 ay süreyle (2-46 ay) takip edilen hastaların postoperatif dönemde yapılan rutin kontrol fizik muayenelerinde %88.5 vakada NYHA sınıflandırmasına göre fonksiyonel kapasitede belirgin düzelme gözlendi.
Viewed : 11104
Downloaded : 1796