ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akciğer sklerozan hemanjiyomlarının klinik değerlendirmesi
Ülkü Yazıcı, S. Ş. Erkmen Gülhan, A. İrfan Taştepe, Serdar Özkan, Yetkin Ağaçkıran, Sadi Kaya, Taner Ege, Gürhan Öz
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Ankara
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2011.012
Amaç: Çalışmamızda nadir olarak gözlemlenen akciğer sklerozan hemanjiyomlarının klinik özellikleri, cerrahi yaklaşımlarımız ve takip bilgilerimiz değerlendirildi.

Çalışma planı: Ocak 1998 - Aralık 2008 tarihleri arasında kliniğimizde akciğer sklerozan hemanjiyomu t anısı i le a meliyat ed ilen a ltı kadın hasta (ort. yaş 53.5 yıl; dağılım 43-59 yıl) çalışmaya dahil edildi. Ameliyat sırasında donmuş kesit analizi yapılarak, beş hastaya kama rezeksiyon, bir hastaya alt lobektomi ve sistematik mediastinal lenfadenektomi ameliyatı uygulandı.

Bulgular: Ameliyat sonrası yapılan histopatolojik değerlendirme sonuçları da tüm hastalarda sklerozan hemanjiyom tanısını doğruladı. Ameliyat sonrası erken dönemde herhangi bir komplikasyon gözlemlenmedi. Tüm hastalar, uzun dönem takiplerinde hastalıksız olarak izlenmektedir.

Sonuç: Sklerozan hemanjiyomlar benign tümörler olarak kabul edilmektedir. Fakat lenf nodu metastazı ve lokal rekürens gösterebilmesi nedeni ile malign davranış potansiyelinin mevcut olup olmadığı henüz net değildir. Günümüzde cerrahi yaklaşım olarak kama rezeksiyonu yeterli kabul edilmektedir. Ameliyat sırasında kesin tanı konulamayan olgularda sistematik lenfadenektomi ile beraber anatomik rezeksiyon önerilmektedir.

Keywords : Benign neoplasm; akciğer; sklerozan hemanjiyom
Viewed : 11150
Downloaded : 2432