ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akciğer kanseri cerrahisi sonrası uzun dönemli solunumsal ve fonksiyonel kapasite ölçümleri ve yaşam kalitesi değerlendirmesi
Türkan Dübüş, Alper Toker, Şükrü Dilege, Göksel Kalaycı
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2011.018
Amaç: Bu çalışmada akciğer rezeksiyonu yapılan hastalarda yaşam kalitesi ile solunum fonksiyonları ve fonksiyonel kapasite ilişkisi analiz edildi.

Çalışma planı: Primer akciğer kanseri nedeni ile akciğer rezeksiyonu uygulanan 90 hasta (76 erkek, 14 kadın; ort. yaş 58.7±9.59 yıl; dağılım 47-79 yıl) bu ileriye dönük çalışmaya dahil edildi. Ameliyat öncesinde ve ameliyattan altı ay sonra hastalara yaşam kalitesi değerlendirme anketi (Short Form-36 Sağlık Araştırması Anketi SF-36) ile solunum fonksiyon testi, arter kan gazı ölçümü ve altı dakika yürüme testi uygulandı.

Bulgular: Ameliyat sonrası 6. ayda “fiziksel fonksiyon” (p<0.001) ve “fonksiyonel fiziksel rol güçlüğü” (p<0.001) değerlerinde anlamlı düzelmeler saptandı. Ameliyat sonrası 6. aydaki sosyal fonksiyon (p=0.03), akıl sağlığı (p=0.04), enerji skorları (p=0.04), solunum fonksiyon testi (p<0.001), arter kan gazı (p<0.001) ve altı dakika yürüme testi (p<0.001) değerleri ameliyat öncesi değerler ile karşılaştırıldığında anlamlı olarak düşüktü.

Sonuç: Akciğer kanseri rezeksiyonu sonrası fonksiyonel ve solunumsal kapasite düşmesine rağmen yaşam kalitesi anketinin bazı unsurlarında artış olabildiği gözlemlendi.

Keywords : Akciğer kanseri; Short Form-36; cerrahi tedavi
Viewed : 16102
Downloaded : 3380