ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İntermedin (IMD/AM2), nitrik oksit salımı yoluyla domuz koroner vasküler yatağında dilatasyon sağlamaktadır
Suat Doğancı1, Vedat Yıldırım2, Cengiz Bolcal1, Ufuk Demirkılıç1, Ertuğrul Özal1, Elvin Akdağ3, Mehmet Arslan1, Bülent Gümüşel4, Howard Lippton5
1Departments of Cardiovascular Surgery, Gülhane Military Medical School, Ankara
2Departments of Anesthesiology and Reanimation, Gülhane Military Medical School, Ankara
3Departments of Medical Pharmacology, Gülhane Military Medical School, Ankara
4Department of Pharmacology, Hacettepe University, Faculty of Pharmacy, Ankara
5Pneumosite, LLC, Shreveport, USA
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2011.020
Amaç: Bu çalışmada kalsitonin benzeri kalsitonin reseptörlerinin endojen bir agonisti olan intermedin/ adrenomedüllin-2'nin (IMD/AM2) koroner ve sistemik hemodinami üzerindeki etkileri araştırıldı.

Çalışma planı: Aneztezi altındaki göğsü açık domuzların (n=6) sol ön inen koroner arterleri (LAD) etrafına ultrasonik geçiş süresi akım probları yerleştirildi. Proksimal LAD içerisine bir kateter yerleştirildi. İntrakoroner bolüs IMD, adrenomedüllin (hADM13-52) ve kalsitonin geniyle ilişkili peptid (CGRP) (1, 3, 10 μg) enjeksiyonları uygulandı ve koroner akım hızlarında meydana gelen değişiklikler sürekli olarak kayıt edildi.

Bulgular: İntrakoroner bolüs IMD, hADM13-52 ve CGRP enjeksiyonları koroner kan akımlarını doza bağımlı şekilde artırdı. Araştırılan dozlarda IMD, CGRP ve hADM13-52'den daha güçlü bir etkiye sahip idi ve sistemik arteriyel basınçta, kalp debisinde ve kardiyak indekste değişikliğe neden olmadı. İntrakoroner NG-Nitro-L-argininemethyl ester (L-NAME) enjeksiyonu IMD'ye gelişen koroner vazodilatör yanıtı (CVR) anlamlı derecede azalttı.

Sonuç: Bu çalışmanın verileri IMD'nin domuz koroner vasküler yatağı üzerine belirgin bir vazodilatör etkiye sahip olduğuna işaret etmektedir. Ayrıca bu veriler IMD'nin koroner vasküler yatakta endoteliyal nitrik oksit salımı ile ilişkili bir reseptör üzerinde etki gösterdiğine işaret etmektedir. IMD'ye gelişen CVR'nin derecesi koroner dolaşımdaki direnç bölümlerinde bulunan endoteliyal hücrelerin bütünlüğünün işlevsel bir göstergesi olarak kullanılabilir.

Keywords : Koroner vasküler yatak; intermedin; nitrik oksit; vazodilatasyon
Viewed : 10960
Downloaded : 2380