ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İNFRARENAL TIKAYICI AORTİK LEZYONLARIN CERRAHİ TEDAVİSİNDE MİNİLAPARATOMİ YAKLAŞIMININ KLASİK YÖNTEMLE KARŞILAŞTIRILMASI
KALKO Yusuf, ALPAGUT Ufuk, ÖZCAN Vural, ÇAMCI Emre, BAYRAK Yusuf , BAŞARAN Murat , DAYIOĞLU Enver, TİRELİ Emin, KARGI Aydın
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, *Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İSTANBUL
Minimal invaziv cerrahi uygulamaları son yıllarda cerrahinin hemen hemen her alanında yaygınlaşmaktadır. Aortoiliak tıkayıcı hastalıklarda standart tedavi olan aortobifemoral veya aortofemoral bypass ameliyatları transperitoneal olarak klasik total median laparatomi ile ya da minilaparatomi dediğimiz daha küçük insizyonla yapılabilmektedir.

Çalışmamızda iki yaklaşım yöntemi karşılaştırılmaktadır. Anabilim Dalı’mızda minilaparatomi ile revaskülarizasyon yapılmış 30 hasta ile aynı özelliklere sahip klasik total median laparatomi ile yapılmış 30 hasta incelenmiştir. Her iki grupta ameliyat süresi, aortik klempaj süresi, kan transfüzyon ihtiyacı, yoğun bakımda ve hastanede kalış süresi, barsak fonksiyonlarının normale dönüş süresi gibi parametreler karşılaştırılmıştır.

Barsak fonksiyonlarının daha erken normale dönmesi, daha çabuk oral beslenmeye geçiş, daha az yoğun bakımda ve hastanede kalış süreleri ayrıca daha az postoperatif ağrı, kozmetik avantaj ve daha az maliyet gibi sebeplerle minilaparatomi daha fazla tercih edilir hale gelmiştir.

Keywords : Aortoiliak tıkayıcı lezyon, minimal invazi cerrahi , Aortoiliac occlusive lesion, minimally invasive surgery
Viewed : 14099
Downloaded : 3334