ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Tüp torakostomiye bağlı gelişen Horner sendromu
Halil Tözüm, Ahmet Üçvet, Soner Gürsoy, Cemil Kul, Oktay Başok
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2011.030
Horner sendromu okülosempatik yolun parezisidir. Sıklıkla ikinci sıra pregangliyonik nöronların kesintiye uğramasıyla ortaya çıkan ve klinikte aynı tarafta miyoz, pitoz, hemifasiyal anhidrosis ve enoftalmi ile karakterize bir tablodur. İyatrojenik Horner sendromu ile tüp torakostomi birlikteliği çok nadir rastlanan bir durumdur. Bu yazıda, akciğer kist hidatiği ameliyatı sonrasında yerleştirilen toraks tüpüne bağlı olarak aynı tarafta Horner sendromu gelişen, 30 yaşında bir erkek hasta sunuldu.
Keywords : Horner sendromu; torasik yaralanmalar; tüp torakostomi
Viewed : 16161
Downloaded : 3477