ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Künt toraks travmasına bağlı sol ana bronş rüptürü: Olgu sunumu
Sedat Demircan, Cemil Deniz Yorgancılar, Ali Çelik, Özgür Karakurt
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2011.031
Künt toraks travmaları sonrası nadiren bronş rüptürü görülebilir. Tanı koymak oldukça zordur ve bu nedenle tedavide gecikmeler olabilir. Yirmi yaşında erkek hasta araç içi trafik kazası sonrası acil kliniğimize başvurdu. İki taraflı hemopnömotoraks nedeni ile iki taraflı tüp torakostomi uygulandı. Radyolojik ve bronkoskopik incelemeler sol ana bronşta rüptür varlığını ortaya koydu. Olgumuzu bronş rüptürünün daha az görülen sol yerleşimli olması ve akciğer parenkim enfeksiyonu sonucu bronşiyal anastomoz yetmezliğine bağlı olarak sol pnömonektomi uygulanması nedeni ile sunmaktayız.
Keywords : Sol ana bronş rüptürü; toraks travması
Viewed : 14339
Downloaded : 2593