ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Aorto-özofageal fistüle yönelik çok disiplinli bir yaklaşım: Olgu sunumu
Walid Abu Arab1, François Chagnon1, Vincent Echavé1, Dominque Dorion2, Marco Sirois1
1Departments of Thoracic Surgery, Faculty of Medicine and Health Sciences, University of Sherbrooke, Sherbrooke, QC, Canada
2Departments of Otolaryngology, Faculty of Medicine and Health Sciences, University of Sherbrooke, Sherbrooke, QC, Canada
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2011.032
Aorto-özofageal fistül nadir görülen bir acil durumdur. Hızlı tanı ve tedavi hayat kurtarılmasına yardımcı olabilir. Bu yazıda aorto-özofageal fistülü olan 60 yaşında bir erkek hastayı içeren bir olgu sunuldu. Fistül aort vasküler endoprotezi ile tedavi edildi. İlk olarak mideye “pull-up” ile özofageal rekonstrüksiyon sağlandı ancak bu maalesef başarısız oldu ve bunun ardından hastaya miyokütanöz flep ile özofageal rekonstrüksiyon uygulandı. Hasta halen hayattadır, iyi ve kaliteli bir günlük yaşam sürmektedir.
Keywords : Aort anevrizması/torasik; aorto-özofageal fistül; tanı
Viewed : 11315
Downloaded : 2361