ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Endikasyon tamamlayıcı pnömonektomide akıbeti etkiler mi?
Hasan Akın, Aysun Ölçmen, Özgür İşgörücü, Necati Çıtak, İbrahim Dinçer, Atilla Gürses
Department of Thoracic Surgery, Yedikule Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İstanbul
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2011.050
Amaç: Bu çalışmada 20 yıllık deneyimimiz gözden geçirildi ve tamamlayıcı pnömonektominin morbidite ve mortalite oranlarını etkileyen faktörler araştırıldı.

Çalışma planı: Haziran 1987 ile Haziran 2008 tarihleri arasında 54 hastaya kliniğimizde tamamlayıcı pnömonektomi yapıldı. Hastalar tamamlayıcı pnömonektomi endikasyonları açısından önceki ameliyatın komplikasyonu ya da kalan akciğerde yeni bir hastalık gelişimi nedeni ile iki gruba ayrıldı.

Bulgular: Genel komplikasyon oranı %42.5 idi ve bu morbidite komplikasyon grubunda anlamlı ölçüde daha yüksek idi (p=0.04). Genel mortalite oranı %22 idi ve yaş mortalite için tek etkili faktör olarak bulundu (p=0.03).

Sonuç: Yirmi yıllık deneyimimiz ve literatürdeki diğer bilgiler ışığında, tamamlayıcı pnömonektomide akıbeti kötü yönde etkileyen faktörün işlemin kendisinden ziyade, girişimin önceki ameliyatın komplikasyonu nedeni ile yapılması olduğu görüldü.

Keywords : Tamamlayıcı pnömonektomi; morbidite; mortalite
Viewed : 9639
Downloaded : 2054