ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Topikal Myokardial Hipotermide Topikal Soğutma cihazı (TCD) Kullanımının Yeri
Zerrin UZUN, Emre BAYKAN, Fahri ÖZCAN, *Sait AŞLAMACI, *Coşkun İKİZLER, *Atilla SEZGİN
K.T.Ü. Tıp Fakültesi KalpDamar Cerrahisi Anabilim Dalı, Trabzon,
*Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi KalpDamar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara
Topikal myokardial hipotermi, kalp ameliyatları sırasında özellikle hipertrofik, ventrikül fonksiyon ları bozuk ve aort klemp zamanı uzun olgularda önemli bir myokardial koruma yöntemidir. Bu çalışmada, uzun aortik klemp uygulaması sırasında Topikal Soğutma cihazı (Topical Cooling Device TCD) ile buzlu serum fizyolojik kullanımının myo kard ısısı üzerine etkilerini karşılaştırdık.

Topikal myokardial hipotermi 20 hastada Topikal Soğutma Cihazı, 15 hastada buzlu serum fizyolojik ile sağlandı. Isı dereceleri sağ ve sol ventrikül endokardında standart lokalizasyonlarda 5' er dakikalık aralıklarla ölçüldü. Sağ ventrikülün myokard ısısı buzlu serum fizyolojik ile İlk 5. dakikada TCD ye oranla belirgin olarak daha düşük saptandı, ancak 10. dakikada her iki grup arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. Bu süreçte sol ventrikül myokard ısısı TCD ile buzlu serum fizyolojik grubuna oranla belirgin ölçüde düşük bulundu. 10.' uncu dakikadan sonraki peryotlarda her iki ventrikülün ısısının TCD ile ideal derecelere (1015 0C) düştüğü saptandı. Aynı zamanda sağ ventrikül myokardial hipotermisinin TCD grubunda buzlu serum fizyolojik grubuna oranla daha düzenli olduğu saptandı.

Sonuç olarak, kalp ameliyatlarında aort klemp zamanının uzun olması beklenen hastalarda topikal myokardial hipotermi amacıyla Topikal Soğutma Cihazı kullanımının kolay ve güvenilir bir yöntem olduğu düşünülmektedir.

Viewed : 11567
Downloaded : 2532