ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner arter bypass ameliyatı sonrası ‘heparinin indüklediği trombositopeni': Olgu sunumu
Şenol Gülmen1, İlker Kiriş1, Berit Gökçe Ceylan2, Hüseyin Okutan1, Erkan Kuralay1
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Isparta
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Isparta
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2011.056
Heparinin indüklediği trombositopeni (HİT), heparin kullanımı sonrası immünolojik mekanizmalar yoluyla gelişen, arteriyel ve venöz tromboembolizm ile karakterize katastrofik bir komplikasyondur. Bu yazıda HİT'ye bağlı tromboembolik komplikasyonlar gelişen bir olgu sunuldu. Yetmiş beş yaşında erkek hasta, kararsız anjina pektoris ve koroner arter hastalığı tanılarıyla koroner arter bypass ameliyatı için yatırıldı. Ameliyat sonrası trombosit değerlerinde ilerleyici düşme ve beraberinde alt ve üst ekstremite distal bölgelerde tromboembolik görünüm gelişti. Klinik bulgular, trombosit agregasyon testi sonucu ve antikor pozitifliği ile HİT tanısı konuldu. Hasta ameliyat sonrası 11. günde çoklu organ yetmezliği nedeniyle kaybedildi. Şu anda, kardiyoloji ve kardiovasküler cerrahi alanlarında giderek artan invazif girişimlere bağlı olarak daha fazla heparin kullanılmaktadır. Heparin uygulanılan hastalarda, yaşamı tehdit edici nitelikte bir komplikasyon olan HİT'nin akılda tutulması gerektiği düşüncesindeyiz.
Keywords : Anticoagulant; heparin kaynaklı trombositopeni, açık kalp cerrahisi
Viewed : 13575
Downloaded : 4610