ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner arter bypass greftleme ameliyatından beş yıl sonra farkedilen unutulmuş komplikasyonsuz metal koroner buldog klempi
Murat Tulmaç1, Nurtaç Özer1, Haksun Ebinç1, Vedat Şimşek2, M. Tolga Doğru1
1Department of Cardiology, Medicine Faculty of Kırıkkale University, Kırıkkale
2Department of Cardiology, Sivas Numune Hospital, Sivas
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2011.057
Koroner arter bypass cerrahisi sırasında mediyastinde metal koroner bulldog klempi unutulan ve beş yıllık komplikasyonsuz bir sürenin ardından kararsız anjina pektoris tanısıyla yapılan koroner anjiyografisinde tesadüfen yabancı cisim tespit edilen bir hasta sunuldu. Bu olgu ameliyat sonrası dönemde yabancı cisim unutulduğu fark edilen hastalarda konservatif tedavinin tekrar ameliyata bir alternatif olarak akılda tutulması gerektiğini düşündürmektedir.
Keywords : Buldog klempi; koroner anjiyografi; koroner arter bypass ameliyatı; unutulmuş cerrahi gereçler
Viewed : 8352
Downloaded : 2750