ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Künt travmaya bağlı popliteal arter komplet rüptürünün başarılı tamiri
Buğra Harmandar1, Necdet Sağlam2, İhsan Özdamar2
1Department of Cardiovascular Surgery, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul
2Department of Orthopedics and Traumatology, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2011.061
Ekstremitelerin künt travmaları acil servislerde-sık şekilde görülen bir tanı olmasına karşın, bu hastalarda künt vasküler travmanın tanısı zor olabilmektedir. Tamire kadar geçen süre vasküler travma sonrası yapılacak vasküler tamirin başarısında belirleyicidir. Geç tanı veya tamir nörolojik hasar ve hatta bir ekstremitenin kaybı ile sonuçlanabilir. Bu olgu sunumunda, sağ alt ekstremitenin künt travması sonucu popliteal arterde komplet rüptür meydana gelen 43 yaşındaki bir erkek sunuldu. Bu olguda, uç uca anastomoz ile yapılan başarılı vasküler tamir ekstremitenin kaybını önlemiş olmasına karşın, vasküler yaralanmanın tanısında gecikilmiş olunması ameliyat sonrası hafif nörolojik sekele yol açmıştır.
Keywords : Ekstremitelerin künt travmaları; künt vasküler yaralanma; vasküler cerrahi; vasküler travma
Viewed : 9989
Downloaded : 2217