ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner arter cerrahisinde sklerodermalı hastaya anestezik yaklaşım: İki olgu sunumu
Tamer Aksoy1, İsmail Haberal2, Esra Ertürk2, Yılmaz Zorman2, Mahmut Akyıldız2, Orhan Fındık3
1Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul
2Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
3Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2011.063
Skleroderma çoklu organ tutulumuyla karakterize, ilerleyici bir bağ dokusu hastalığıdır. Çoğunlukla mikrovasküler yatakta lezyonlar görülmekle birlikte nadir de olsa koroner ve perifer arterler de etkilenmektedir. Bu çalışmada sklerodermalı iki hastada koroner arter bypass cerrahisi sonrası yoğun bakım ünitesinde karşılaşılan sorunlar ve yönetim stratejileri bildirildi.
Keywords : Anestezi; koroner arter bypass cerrahisi; skleroderma
Viewed : 12624
Downloaded : 2816