ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kalp cerrahisinde taze donmuş plazma kullanımının ameliyat sonrası kan kreatinin değerleri üzerine etkisi
Orhan Gökalp1, Mert Kestelli1, İsmail Yürekli1, Yüksel Beşir2, Levent Yılık1, Haydar Yaşa1, Ufuk Yetkin1, Ali Gürbüz1
1Department of Cardiovascular Surgery, Atatürk Training and Research Hospital, İzmir
2Department of Cardiovascular Surgery, Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Bursa
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2011.075
Amaç: Bu çalışmada taze donmuş plazma kullanımının ameliyat sonrası kan kreatininin değerleri üzerine etkisi incelendi.

Çalışma planı: Ekim 2006 ile Mart 2009 tarihleri arasında koroner arter bypass ameliyatı (88 pompasız ve 72 pompalı) uygulanan toplam 160 hasta (49 kadın, 111 erkek; ort. yaş 61.5±10.7 yıl; dağılım 41-82 yıl) değerlendirildi. Bu hastalara gereksinime göre tam kan ya da taze donmuş plazma verildi. Bunun ardından, ameliyat öncesi ve sonrası serum kreatinin değerleri karşılaştırıldı.

Bulgular: Sadece tam kan verilen pompasız hasta grubunda ameliyat sonrası serum kreatinin değerleri anlamlı olarak yükseldi. Tam kan ve taze donmuş plazma verilen pompasız grupta serum kreatinin değerleri anlamlı bir değişiklik göstermedi. Tam kan ve taze donmuş plazma verilen pompalı grupta ameliyat sonrası kreatinin değerleri anlamlı şekilde azaldı.

Sonuç: Kalp cerrahisinde kullanılan taze donmuş plazma tam kana göre böbrek fonksiyonlarını bozmaz.

Keywords : Kalp cerrahisi; kreatinin; taze donmuş plazma
Viewed : 10365
Downloaded : 2628