ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Rüptüre Olmuş Konjenital Sinüs Valsalva Anevrizmalarının Cerrahi Tedavisi*
Kaan KIRALİ, Bahadır DAĞLAR, Mustafa GÜLER, Esat AKINCI, Mehmet BALKANAY, Ali GÜRBÜZ, Turan BERKİ, Ömer IŞIK, Cevat YAKUT
Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
Konjenital sinüs valsalva anevrizması rüptürü, nadir rastlanılan kardiyak bir patolojidir. Üçüncü veya dördüncü dekadda bulgu verir. Kliniğimizde 1985’den Haziran 1997ye kadar yapılan 10700 açık kalp ameliyatından 28 tanesi (% 0.26) sinüs valsalva anevrizması rüptürü tanısı ile ameliyat edilmiştir. Bunların 19 tanesi (% 67.8) konjenital orjinli idi ve 17 tanesi sağ koroner sinüsten, ikisi de nonkoroner sinüsten kaynaklanmaktaydı. Rüptür, 13 vakada sağ ventriküle, beş tanesinde sağ atriuma ve bir tanesinde de sol ventriküle açılmaktaydı. Ventriküler septal defekt, 6 olgu ile (6/19, % 31.6) en sık rastlanan ek kardiak anomali idi. Hastaların yaşları 14 ile 55 arasında (ortalama 28.5) değişmekteydi. Cerrahi onarım için hem aorta, hem de anevrizma kesesinin rüptüre olduğu kalp boşluğu açıldı. Anevrizma kesesi rezeke edilerek buradaki defekt 13 vakada yama ile, 2 vakada primer olarak, 4 vakada da AVR ile onarıldı. Hastane mortalitesi bir vaka (1/19) ile % 5.2 idi. Sinüs valsalva anevrizması rüptürünün tedavisi cerrahidir. Tedavide çift yönlü yaklaşım ve defektlerin yama yardımı ile onarımı, zayıflamış dokuların gerilmesini önleyerek rekür- rens gelişimini önlediği için tercih edilmelidir.
Viewed : 13963
Downloaded : 9109