ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Tüm koroner arterlerin sinüs 2'den köken aldığı büyük arter transpozisyonlu bir olguda arteriyel switch (yer değiştirme) ameliyatı
Ahmet Şaşmazel1, Ayşe Yıldırım2, Ayşe Baysal3, Hasan Erdem1, Hasan Sunar1
1Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
2Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyolojisi Kliniği, İstanbul
3Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2011.103
Büyük arter transpozisyonu tanısı konulan hastalarda, arteriyel switch ameliyatı sırasında koroner arterlerin implantasyonu kritik bir rol oynar. Özellikle, tüm koroner arterlerin tek sinüsten çıktığı koroner arter paternleri yüksek cerrahi risk taşıyan durumlardan birisi olup, koroner arterin implantasyonu sırasında proksimal koroner arterlerde kıvrılma ya da gerilmeye neden olabilir. Burada, tüm koroner arterlerin sinüs 2'den çıktığı büyük arter transpozisyonuna sahip olan ve arteriyel switch ameliyatı uygulanan yedi günlük bir erkek yenidoğan olgu sunuldu. Koroner arter translokasyonuna yönelik farklı teknikleri tartışıldı.
Keywords : Koroner anamoli; büyük arter transpozisyonu; switch ameliyatı
Viewed : 10836
Downloaded : 2402