ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Eşzamanlı gastrektomi ve off-pump koroner arter bypass greftlemesi: Olgu sunumu
Ali Civelek1, Koray Ak1, Cemil Selim İsbir1, Cumhur Yeğen2, Sinan Arsan1
1Departments of Cardiovascular Surgery, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul
2Departments of General Surgery, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2011.104
Ciddi koroner arter hastalığı olan bir hastada eşlik eden cerrahi olarak rezeke edilebilir mide kanserinin cerrahi tedavisi, günümüzde hala tartışmalıdır. Bu yazıda mide adenokarsinomu ve ciddi iskemik kalp hastalığının tedavisi için eşzamanlı olarak gastrektomi ve pompasız koroner arter bypass greftleme uygulanan bir olgu sunuldu.
Keywords : Koroner arter bypass greftleme; gastrik karsinom; cerrahi
Viewed : 9518
Downloaded : 2163