ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Plevranın soliter fibröz tümörü: Olgu sunumu
Recep Demirhan1, Burak Onan1, İbrahim Öztek2
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul
2Bahariye Patoloji ve Sitoloji Laboratuvarı, İstanbul
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2011.111
Soliter fibröz tümör plevranın nadir bir patolojisidir ve sıklıkla visseral plevradan köken alır. Genellikle selimdir, fakat olguların %10-20'si malign bir seyre sahip olabilir. Klinik bulgular genellikle tümörün büyüklüğüne ve yerleşim yerine göre değişmektedir. Hastalığın erken döneminde olguların çoğu asemptomatiktir. Bununla birlikte tümör büyüdükçe öksürük, göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi solunum semptomları ve hipoglisemi ve çomak parmak gibi ekstrapulmoner belirtiler görülebilmektedir. Kesin tanı için genellikle kitlenin torakotomi aracılığı ile total olarak çıkarılması gerekmektedir. Tümörün cerrahi olarak çıkarılması tedavi için yeterli olsa da, ameliyat sonrası küçük bir nüks riski vardır. Histolojik olarak tümör, fibroblast benzeri hücrelerden ve bağ dokusu hücrelerinden oluşmaktadır. Tümör hücreleri genellikle CD34 ile pozitif boyanır. Bu makalede kliniğimizde sağ hemitoraksta kitle nedeniyle ameliyat edilen ve ameliyat sonrası tanısı plevranın soliter fibröz tümörü olarak bildirilen olgunun klinik bulguları ve radyolojik, histolojik ve immünhistokimyasal özellikleri literatür eşliğinde tartışıldı.
Keywords : Mezotelyoma; plevra; soliter fibröz tümör
Viewed : 12291
Downloaded : 2269