ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Mekanik ventilasyondan ayırma ve hemşirelik
Aynur Koyuncu2, Ayla Yava1, Mustafa Kürklüoğlu2, Adem Güler2, Ufuk Demirkılıç2
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Bilim Dalı, Ankara
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2011.112
Mekanik ventilatörden ayırma, hastanın mekanik destek ve endotrakeal tüpten ayrılmasına ilişkin tüm süreci kapsar. Mekanik ventilatörden ayırmak için hastanın fizyolojik ve psikolojik durumu ile tıbbi personel mevcudiyetine göre uygun zaman belirlenmelidir. Ayırmanın her aşaması ileri hemşirelik bilgisi ve becerisi gerektirmektedir. Hemşirelik gözlemi ve hastadaki gelişmelerin sürekli izlenmesi; mekanik ventilatörden ayırmanın gecikmesini engelleyebilir ve oluşabilecek sorunların erken dönemde fark edilmesini sağlayabilir. Hemşirelik bakımının kalitesi ayırma başarısını belirleyen önemli faktörlerden biridir. Ayırma sürecinin takip prosedürleri ve uygulamaları önceden belirlenmelidir. Ayırma sürecine yönelik kurumsal protokoller başarı oranını etkileyen diğer faktörlerdir. Bu makalede, ayırma aşamaları ve yöntemleri, kararın verilmesi, ayırma parametreleri ve hemşirelik bakımı derlenmiştir.
Keywords : Kan basıncı; mekanik ventilatör; hemşirelik bakımı; ayırma
Viewed : 111832
Downloaded : 12567