ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Multisegmental sol ön inen koroner arter hastalığında yeni bir köprü bypass yöntemi
Arif Gücü, Tamer Türk, Yüksel Beşir, Önder T. Bozkurt, Orhan Rodoplu, Ömer Tetik
Department of Cardiovascular Surgery, Bursa Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Bursa
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2011.113
Koroner arter bypass greftleme (KABG) cerrahisinde kompleks multisegmental sol ön inen (LAD) koroner arter lezyonlu olgularda artış vardır. Bu olgularda tam revaskülarizasyon için ilave rekonstrüktif cerrahi işlemlere gereksinim duyulmaktadır. Ocak 2008 - Eylül 2010 tarihleri arasında multisegmental LAD lezyonlu dört olguda (3 erkek, 1 kadın; ort yaş 58±3.3 yıl) standart koroner cerrahi yöntemlerle birlikte LAD artere ekstra cerrahi girişim uygulandı. Olguların hepsi evre 3 ya da 4 kararlı anjina pektorise sahipti. Cerrahi işlem tüm olgularda standart kanülasyonu takiben kardiyopulmoner bypass altında KABG'den oluşmaktaydı. Kompleks multisegmental LAD lezyonlu olgularda yeni bir yöntem olarak, LAD'ye orta segment ve distal segment arasına kısa bir safen ven greftiyle köprüleme yapıldı. Hazırlanan sol iç meme arteri LAD üzerinde oluşturulan bu köprüye anastomoz edildi. Geriye kalan koroner anastomozlar standart teknikle uygulandı. Ameliyat sonrası dönem tüm hastalarda sorunsuz geçti. Kompleks multisegmental LAD arter lezyonlu hastalarda yeterli revaskülarizasyonu sağlamak açısından bu tekniğin başarılı bir yöntem olduğuna inanıyoruz.
Keywords : Koroner kalp cerrahisi; sol ön inen koroner arter; multisegmental stenoz
Viewed : 11161
Downloaded : 2299