ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Bir yoğun bakım ünitesinde ağrı yoğunluğunu değerlendirmede üç skalanın karşılaştırılması
Azize Karahan1, Firides Yıldırım2, Aysel Abbasoğlu1, Gülcihan Akkuzu1, Necibe Akyüz3
1Departmant of Nursing and Health Services, Başkent University Faculty of Health Sciences, Ankara
2Department of Cardiovascular Intensive Care Unit, Başkent University Ankara Hospital, Ankara
3Department of Nursing Management, Başkent University Ankara Hospital, Ankara
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.008
Amaç: Bu çalışmanın amacı, ağrı yoğunluğunun değerlendirilmesinde kullanılan üç skala için hastaların tercihlerinin belirlenmesidir.

Çalışma planı: Nisan 2007 ve Nisan 2008 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmaya, Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi'nde (YBÜ) yatan 64 hastadan oluşan örneklem dahil edildi. Hastanede kullanılan Sayısal Oranlama Skalası ve daha önceden kullanılmayan iki skala (Sözel Oranlama Skalası ve Görsel Analog Skalası) ağrı yoğunluğunu ölçme yeteneklerinin değerlendirilmesi için karşılaştırıldı. Ardından soru formu aracılığı ile hastaların skalaya yönelik görüşleri değerlendirildi. İlk ağrı değerlendirilmesi, hasta YBÜ'ye kabul edildikten sonra yapıldı. Bu ölçümler, YBÜ'deki ikinci ve üçüncü günlerde iki kez daha tekrarlandı.

Bulgular: Hastaların %81.3'ü bu skalaların ağrılarını değerlendirmede güvenilir olduğuna inandıklarını belirtti. Hastaların neredeyse tamamı (%90.6), ağrının takibinde Sözel Oranlama Skalası'nı tercih ederken, çok az bir kısmı (%3.1) Görsel Ağrı Skalası'nı tercih etti.

Sonuç: Çalışma bulguları, ağrı yoğunluğunun değerlendirilmesine yönelik olarak, hasta tercihleri de dikkate alınarak, mevcut skalalar ile birlikte, sözel oranlama skalasının kullanılmasının uygun bir yaklaşım olacağını göstermektedir.

Keywords : Sayısal Oranlama Skalası; Ağrı Değerlendirmesi; Ağrı Skalası; Sözel Oranlama Skalası, Görsel Analog Skala
Viewed : 12931
Downloaded : 2539