ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Abdominal aort anevrizmalarının endovasküler tedavisi sonrası derin ven trombozu insidansı
Özalp Karabay1, Nuri Karabay2, Aytaç Gülcü2, Yusuf Kuserli1, Kemal Karaarslan1, Erdem Silistreli1, Cenk Erdal1, Yiğit Göktay2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.013
Amaç: Bu çalışmada abdominal aort anevrizması (AAA) olan hastalarda endovasküler stent-greft (EVSG) tedavisi sonrasında gelişen derin ven trombozu (DVT) sıklığı araştırıldı.

Çalışma planı: Ocak 2005 - Nisan 2011 tarihleri arasında, kliniğimizde EVSG işlemi ile tedavi edilen 114 AAA'lı hasta (109 erkek, 5 kadın; ort. 69.6 yıl; dağılım 43-92 yıl), prospektif olarak incelendi. Hastalar DVT gelişimi açısından, işlem sonrasında 10. günde ve 3. ayda renkli Doppler ultrasonografi ve fizik muayene ile izlendi.

Bulgular: Endovasküler stent-greft uygulanan hastaların ikisinde (%1.75) DVT gelişti.

Sonuç: Abdominal aort anevrizması olan hastalar ameliyat sonrası DVT gelişimi açısından yüksek riskli olmalarına rağmen, bu sıklık EVSG tedavisinde düşük olarak saptandı.

Keywords : Abdominal aort anevrizması; derin ven trombozu; endovasküler tedavi
Viewed : 11624
Downloaded : 2635