ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kardiyopulmoner baypas altında atan kalpte mitral kapak replasmanı için yeni bir endikasyon: Porselen aort
Kerem Yay, Muhammet Onur Hanedan, Veysel Başar, Ufuk Tütün, Garip Altıntaş, Ferit Çiçekçioğlu, Salih Fehmi Katırcıoğlu
Department of Cardiovascular Surgery, Türkiye Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Ankara
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.020
Geleneksel olarak mitral kapak replasmanı (MKR) kardiyoplejik arest altında yapılmaktadır. Altmış dokuz yaşında erkek hasta şiddetli dispne, ortopne ve çarpıntı yakınmaları ile kliniğimize başvurdu. Transtorasik ekokardiyografide fibrokalsifik mitral kapak stenozu tespit edildi. Aorta kross-klemp konmadan kardiyopulmoner baypas (CPB) altında atan kalpte MKR uygulandı. Çıkan aort diseke edilmediği için yaralanma ve embolik komplikasyon riski minimize olur. Mitral kapak hastalığı ile birlikte porselen aort; CPB altında atan kalpte MKR'nin yeni bir endikasyonudur.
Keywords : Atan kalp; mitral kapak replasmanı; porselen aort
Viewed : 11102
Downloaded : 2633