ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akut böbrek yetmezliği ve karaciğer sirozu olan enfektif endokarditli hastada başarılı mitral kapak replasmanı
Necmettin Çolak, Yunus Nazlı, Mehmet Fatih Alpay, Ömer Çakır
Department of Cardiovascular Surgery, Medicine Faculty of Fatih University, Ankara
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.021
Karaciğer sirozu ve akut böbrek yetmezliği olan hastaların, kardiyopulmoner baypas altında gerçekleştirilen açık kalp cerrahisi açısından yüksek risk taşıdığı kabul edilmektedir. Orta derecede karaciğer sirozu eşliğinde bakteriyel endokarditten dolayı ciddi mitral yetmezliği olan 58 yaşında kadın hasta akut pulmoner ödem tedavisi için kliniğimize başvurdu. Ameliyat öncesi karaciğer fonksiyon durumu Child-Pugh sınıf B olarak tespit edildi. Akut enfektif endokardit tedavisi için intravenöz gentamisin ve vankomisin başlandı. Antimikrobiyal tedavi sırasında hastada ilaca bağlı akut böbrek yetmezliği gelişti. Progresif kalp yetmezliğinden dolayı kardiyopulmoner baypas altında acil şekilde mitral kapak replasmanı gerçekleştirildi. Ameliyat sonrası süreci sorunsuz olan hasta taburcu edildi. Dikkatli ameliyat öncesi hazırlık ve iyi bir ameliyat sırası yönetim ile akut böbrek yetmezliği ve orta dereceli karaciğer sirozu olan akut enfektif endokarditli hastalarda açık kalp cerrahisi yüz güldürücü sonuçlarla yapılabilir.
Keywords : Akut böbrek yetmezliği; siroz; endokardit; mitral kapak replasmanı
Viewed : 10722
Downloaded : 2148