ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Brakiyosefalik arteriyovenöz fistül girişine bağlı venöz diseksiyon
Bilgin Emrecan1, Osman Yaşar Işıklı1, Nihal Kandemir2, Aydın Çiftçi3
1Departments of Cardiovascular Surgery, Medicine Faculty of Pamukkale University, Denizli
2Departments of Radiology, Medicine Faculty of Pamukkale University, Denizli
3Denizli Medical Dialysis Center, Hemodialysis Unit, Denizli
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.028
Kronik böbrek hastalığında arteriyovenöz fistül hemodiyalize yönelik en önemli damar ulaşım yollarından biridir. Hemodiyaliz gerektiğinde fistüle giriş yapmak oldukça kolaydır. Diğer taraftan greftlere göre fistüllerin kanülasyonu daha zor olduğundan girişime bağlı komplikasyonlar native fistüllere göre daha fazla oluşmaktadır. Bu komplikasyonlar hematom, anevrizma oluşumu, tromboz ve hemodiyaliz esnasında oldukça nadir görülen venöz duvar diseksiyondur. Son evre börek hastalığı olan 48 yaşında bir erkek hastada tanısı ultrasonografi ile konulan venöz duvar diseksiyonu vardı. Bu yazıda destekleyici önlemler ile tedavi edilen bir olguda bu nadir patoloji sunuldu.
Keywords : Arteriyovenöz fistül; aksiller ven; komplikasyon; hemodiyaliz
Viewed : 11605
Downloaded : 2894